PGA

La PGA del present curs escolar es publicarà una vegada sigui aprovada pel Consell Escolar a final del mes d'octubre.

Aquest document té una durada d'un curs escolar, planifica l'activitat general del centre educatiu. Inclou l'horari general del centre i els criteris pedagògics per a la seva elaboració, el Projecte Educatiu i els Projectes Currriculares de les etapes o les modificacions corresponents dels que ja s'hagin elaborat, la programació de les activitats complementàries i extraescolars per al curs escolar, i la memòria administrativa.

La seva elaboració correspon a l'Equip Directiu, tot i que inclou documents de planificació educativa l'elaboració i aprovació és compartida per altres òrgans de govern (pe Consell Escolar, en el cas del Projecte Educatiu o Claustre en el cas dels Projectes curriculars).

pga

Feis clic damunt la imatge per veure el document

Altres articles

PGA La PGA del present curs escolar es publicarà una vegada sigui aprovada pel Consell Escolar a final del mes... Read more
Ubicació de l'escola CEIP Ponent   La nostra escola es troba situada a les afores de la ciutat d'Inca al pla de Mallorca, a la barriada... Read more
Escola matinera INFORMACIÓ ESCOLA MATINERA Curs 2016-2017 Benvolgudes... Read more