FONS DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC

Benvolgudes famílies,

Per la present us volem informar, i al mateix recordar-vos, que des de fa alguns anys participam a la convocatòria de la Conselleria d'Educació per "Fons de llibres i/o material didàctic."

El proper curs 17/18 no serà una excepció, volem continuar fent que la despesa de les famílies sigui el més ajustada possible. Hi poden participar tots els nins/es que el proper any faran Educació Primària.

L'ingrès del mes de juny s'ha de fer al BANC BMN (SA NOSTRA):

IBAN: ES03 0487 2109 1820 0000 4799 abans del 30 de juny.

IMPORTANT: Posar com a concepte el nom del nin o nina i curs proper

 

Tenint en compte les instruccions de la Conselleria d'Educació, pel proper curs 17/18 les quotes seran les següents:

PRIMÀRIA

Programa de "Fons de llibres i material didàctic” (70€)

(Llibre text de consulta, Biblioteca aula, biblioteca de centre, materials didàctics de matemàtiques i llengües)

Adquisició de material informàtic, música i cuina "nins", racons hort, psico i supermercat)

Aportacions per activitats escolars i material fungible (45€)

(tallers d'experimentació, cuina, electricitat, hort,   fotocopiadora, festes bunyols, xocolatada, crespells, reparacions ordinadors, material

E. Física, jocs) (quaderns, llapis, carpetes, retoladors, gomes, bolígrafs, plastilina, tisores, ferraments, folis, etc.)

PAGAMENTS

Fons de llibres: Ingressar al Banc BMN al compte del centre abans de dia 30 de juny de 2017

70€

_____________________

Material fungible: Pagar a partir de dijous 15 de juny al centre (taules pati) o a principi del proper curs

45

INFANTIL

Material didàctic i material fungible (50€)

(Biblioteca aula, biblioteca de centre, materials didàctics de matemàtiques, llengües i altres)

(quaderns, llapis, carpetes, retoladors, gomes, bolígrafs, plastilina, tisores, ferraments, folis, etc.)

Aportacions per activitats escolars(45€)

(tallers d'experimentació, cuina, electricitat, hort,   fotocopiadora, festes bunyols, xocolatada, crespells, reparacions ordinadors, material, E. Física, jocs)

PAGAMENTS

Material fungible: Pagar a partir de dijous 15 de juny al centre (taules pati) o a principi del proper curs

95

Altres articles

Claustre de professors/es QUÈ ÉS? El Claustre de Professors és l'òrgan propi de participació d'aquests en... Read more
Activitats extraescolars HORARI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Aqui teniu l'horari de les activitats extraescolars pel curs 2017-2018, per a... Read more
PGA Si voleu consultar la PGA (Programació General Anual), feu clic damunt l'imatge per veure el document. Read more
Pavelló Del pavelló millor no xerrar, que podríem dir d'aquesta gran instal·lació que permet als nins gaudir de les classes... Read more
Projecte educatiu de centre    El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona el nostre centre... Read more