Subvencions per a Llibres de Text i material - Ajuntament d'Inca

Benvolguts/des:
Us informam que al BOIB núm. 114 , de dissabte dia 16 de setembre de2017, s'ha fet pública la Convocatòria corresponent a les Subvencions per a llibres de text i material substitutori del curs 2017/18, aprovada per l'Ajuntament d'Inca. Us adjuntam el document del BOIB. Aquesta informació es pot consultar  al web municipal (tràmits/subvencions o àrees/educació).

Amb l'ànim d'apropar la convocatòria a les famílies que hi puguin estar interessades us detallam els trets bàsics que la defineixen:
- La Convocatòria preveu una renda familiar màxima de l'any anterior a la sol·licitud: 2016 (d'acord al salari mínim interprofessional del mateix any,) proporcional als membres de la unitat familiar, aquesta renda familiar màxima determinarà les famílies que podran ser admeses a tràmit i les que quedaran excloses, (vegeu apartat 10 de les bases: criteris objectius d'atorgament de la subvenció i quantia)
- La convocatòria d'adreça a famílies residents a Inca (mínim un any d'empadronament anterior a la data de la sol·licitud) amb infants escolaritzats a centres educatius del municipi al llarg del període obligatori (Primària i ESO).
- Les famílies han d'haver presentat factura oficial en el moment de la sol·licitud.

Per tal de fer més operatiu el procés de presentació de sol·licituds i atesa la gran demanada que el curs passat va despertar la convocatòria s'ha organitzat un sistema d'informació i cita prèvia per a que ajudi a disminuir els temps d'espera per a les famílies, per altra banda el procés s'ha simplificat i els sol·licitants presenten tota la documentació en una sola fase.

El termini per a presentar les sol·licituds comença dia 18 de setembre i finalitzarà el divendres dia 6 d'octubre de 2017, les persones interessades es poden adreçar al Claustre de Sant Domingo d'Inca de dilluns a divendres de 8,30 a 14,30 h.

BOIB núm. 114 , de dissabte dia 16 de setembre de2017

Altres articles

Cuina Disposam d'una amplia cuina amb tots els estris necessaris per elaborar dins el pròpi centre els nostres menus. Read more
Biblioteca La Biblioteca escolar afavoreix l'estudi, la investigació, el descubriment, l'autoformació i l'habit a la lectura Read more
Aula d'infantil La imatge correspon a una de les aules d'educació infantil Read more
Projecte educatiu de centre    El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona el nostre centre... Read more
Ubicació de l'escola CEIP Ponent   La nostra escola es troba situada a les afores de la ciutat d'Inca al pla de Mallorca, a la barriada... Read more