Ajudes alumnes NESE

Benvolgudes famílies, vos adjuntam tota la informació relacionada amb les ajudes per alumnes amb necessitats educatives especials. Per qualsevol altre aclaració vos podeu adreçar a l'escola.

- BOE de la convocatòria.

- Convocatòria d'ajudes.

- Imprès de la solicitud.

 

Altres articles

PGA La PGA del present curs escolar es publicarà una vegada sigui aprovada pel Consell Escolar a final del mes... Read more
Continguts treballats al centre Dins els enllaços següents podreu trobar els continguts seqüenciats que es treballan als diferents... Read more
Claustre de professors/es QUÈ ÉS? El Claustre de Professors és l'òrgan propi de participació d'aquests en... Read more
Aula d'informàtica A l'aula d'informàtica comptam amb ordinadors i pantalla digital. Tambè el centre té 20 ordinadors portatils per... Read more
Consell Escolar Què és? El Consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del... Read more