REUNIONS SEGON TRIMESTRE

Benvolguda famílies,

La setmana que ve es realitzaran reunions col·lectives per nivells educatius entre pares i tutors. La participació en aquestes reunions és molt important per a les famílies, ja que, l’objectiu prioritari és informar sobre el seguiment i funcionament del procés ensenyança – aprenentatge dels vostres fills.

 

Els temes a tractar seran els següents:

Metodologia unificada de centre
*específica per nivell educatiu)
*llengua, matemàtiques, projectes, aprenentatge cooperatiu, filosofia 3/12)

*No es tractaran temes individuals ni d’aula.

Les reunions s’organitzaran de la manera següent:

  dia lloc Hora

EI 3

EI 4

EI 5

Dimarts 30/01/18

Aula EI 3A

Aula EI 4A

Aula EI 5A

14:10 h

1r

2n

3r

Dimecres 31/01/18

Aula 1r A

Aula 2n A

Aula 3r A

14:10 h

4t

Dijous 1/02/18

Aula 4t A

Aula 5è A

Aula 6è A

14:10 h

Altres articles

Cuina Disposam d'una amplia cuina amb tots els estris necessaris per elaborar dins el pròpi centre els nostres menus. Read more
Funcionament del menjador OBJECTIUS GENERALS DEL SERVEI MENJADOR Oferir un servei de menjador als alumnes de l’escola i pels... Read more
Aula d'infantil La imatge correspon a una de les aules d'educació infantil Read more
PGA Si voleu consultar la PGA (Programació General Anual), feu clic damunt l'imatge per veure el document. Read more