REUNIONS SEGON TRIMESTRE

Benvolguda famílies,

La setmana que ve es realitzaran reunions col·lectives per nivells educatius entre pares i tutors. La participació en aquestes reunions és molt important per a les famílies, ja que, l’objectiu prioritari és informar sobre el seguiment i funcionament del procés ensenyança – aprenentatge dels vostres fills.

 

Els temes a tractar seran els següents:

Metodologia unificada de centre
*específica per nivell educatiu)
*llengua, matemàtiques, projectes, aprenentatge cooperatiu, filosofia 3/12)

*No es tractaran temes individuals ni d’aula.

Les reunions s’organitzaran de la manera següent:

  dia lloc Hora

EI 3

EI 4

EI 5

Dimarts 30/01/18

Aula EI 3A

Aula EI 4A

Aula EI 5A

14:10 h

1r

2n

3r

Dimecres 31/01/18

Aula 1r A

Aula 2n A

Aula 3r A

14:10 h

4t

Dijous 1/02/18

Aula 4t A

Aula 5è A

Aula 6è A

14:10 h

Altres articles

Aula d'informàtica A l'aula d'informàtica comptam amb ordinadors i pantalla digital. Tambè el centre té 20 ordinadors portatils per... Read more
Personal de serveis   FISIOTERAPEUTA  Biel Obrador TREBALLA. SOCIAL Bárbara ORIENTADOR... Read more
Aula d'anglès L'aula esta dotada de televisor, ordinador, projector, pissarra interactiva, aparell de reproducció i dvd. Read more
Projecte educatiu de centre    El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona el nostre centre... Read more