Altres articles

Política de Qualitat El centre ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia i ha adoptat els... Read more
Escola matinera INFORMACIÓ ESCOLA MATINERA Curs 2017-2018 Benvolgudes... Read more
Aula d'informàtica A l'aula d'informàtica comptam amb ordinadors i pantalla digital. Tambè el centre té 20 ordinadors portatils per... Read more
Consell Escolar Què és? El Consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del... Read more
Composició de l'Equip Directiu DIRECTOR Nico López CAP D'ESTUDIS Marga Coll SECRETARI Toni... Read more